Artykuł 500 plus w trakcie i po rozwodzie

500 plus w trakcie i po rozwodzie

Świadczenie 500 plus wzbudza wiele emocji zarówno wśród społeczeństwa jak i polityków. Wywołuje również emocje wśród rodziców uprawnionych do jego pobierania. Często konflikt na tym tle jest tak duży, że rozwodzący się małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. Temat 500 plus rozpala do czerwoności zwykle przy okazji alimentów, ale co rusz pojawia się spór, kto jest uprawniony do 500 plus w trakcie rozwodu i po rozwodzie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • kto jest uprawniony do świadczenia 500 plus w trakcie i po rozwodzie, 
 • czy wyrok rozwodowy ma wpływ na przyznanie 500 plus,
 • jak i gdzie zmienić osobę uprawnioną do pobierania 500 plus.

500 plus w trakcie rozwodu

W trakcie rozwodu 500 plus pobiera ten rodzic, który rzeczywiście opiekuje się dzieckiem. Opieka nad dzieckiem oznacza wspólne z nim zamieszkiwanie i zaspokajanie jego potrzeby wychowania i utrzymania. W przypadku wyprowadzki jednego z rodziców z dotychczasowego miejsca zamieszkania, istotne jest przy kim zostało dziecko. 

Gdy w czasie rozwodu małżonkowie mieszkają wspólnie z dzieckiem świadczenie 500 plus wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. 

W razie sporu, z którym z rodziców ma mieszkać dziecko w czasie rozwodu, warto wystąpić o uregulowanie tej kwestii przez sąd. Wówczas małoletni powinien mieszkać z rodzicem wskazanym w orzeczeniu zabezpieczającym, Jeśli faktycznie z nim zamieszkuje, rodzic ten jest uprawniony do pobierania świadczenia 500 plus w trakcie rozwodu.

 

500 plus po rozwodzie

Sytuacja wygląda podobnie po rozwodzie. Uprawnionym do pobrania świadczenia 500 plus po rozwodzie jest ten z rodziców, który zamieszkuje wspólnie z dzieckiem. Wyrok rozwodowy wskazuje przy którym z rodziców mieszka dziecko. Orzeczenie wskazuje zatem uprawnionego rodzica, o ile ten rodzic rzeczywiście opiekuje się dzieckiem.

Faktyczna zmiana opiekuna

W sytuacji, gdy z różnych powodów (np. pobyt drugiego rodzica w szpitalu, dłuższy wyjazd zagraniczny, odbycie kary pozbawienia wolności, konflikt rodzinny), w trakcie rozwodu lub po nim dojdzie do zmiany opiekuna dziecka (np. z matki na ojca) to osoba ta staje się uprawniona do pobierania świadczenia 500 plus, o ile ma pełną władzę rodzicielską. 

Brak pełnej władzy rodzicielskiej spowoduje odmowę ustalenia prawa do 500 plus. W tej sytuacji należy wystąpić o zmianę wyroku rozwodowego poprzez przyznanie pełnej władzy rodzicielskiej. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego rozstrzygnięcia możliwe będzie wystąpienie o o ustalenie prawa do 500 plus.

Wniosek z tego, że sama treść wyroku rozwodowego nie ma decydującego znaczenia dla przyznania świadczenia 500 plus, o ile oboje rodziców ma pełną władzę rodzicielską. 

Rodzic, który dotychczas nie pobierał świadczenia, powinien złożyć do miejscowo właściwej placówki nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko.

Wywiad środowiskowy

Organ jest zobowiązany ustalić kto sprawuje opiekę nad dzieckiem.  W tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu ustalenia osoby faktycznie sprawującej opiekę. 

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Odbywa się on w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby wnioskującej o 500 plus. Polega na rozmowie oraz sprawdzeniu miejsca zamieszkania dziecka. Na tej podstawie pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji rodzinnej. W przypadku dalszych wątpliwości organ może dopuścić także inne środki dowodowe jak np. dokumenty,  zeznania świadków, oględziny. Krótko ujmując, dopuszczalne jest wszystko, co zgodnie z prawem może przyczynić się do wyjaśnienia kto rzeczywiście opiekuje się dzieckiem.

Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowe lub odmowa wyjaśnień podczas wywiadu skutkuje odmową przyznania świadczenia 500 plus dla osoby ubiegającej się.

 

Mam nadzieję, że artykuł rozwiał Twoje wątpliwości, kto jest uprawniony do pobierania 500 plus w trakcie i po rozwodzie. Pamiętaj, że celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Dlatego przy ustalaniu osoby uprawnionej do pobierania 500 plus najważniejsze jest kto rzeczywiście mieszka z dzieckim i się nim opiekuje. 

 

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej? Zadaj pytanie w komentarzu albo napisz do mnie klikając tutaj.

 

 1. Czy ojciec ma prawo domagać się zwrotu 500+ i świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko przez matkę po rozwodzie?
  Czy 500+ i świadczenie pielęgnacyjne to majątek wspólny czy odrębny?

  1. Świadczenie 500 plus ma na celu zmniejszyć obciążenie finansowe rodziców / opiekunów związane z wychowaniem dzieci. Samo w sobie nie stanowi dochodu małżonków i z założenia powinno być przeznaczane na utrzymanie dzieci. Ale odłożone dzięki 500 plus pieniądze na rachunku bankowym mogą już stanowić majątek wspólny małżonków i podlegać podziałowi. Więcej na ten temat już niedługo w nowym artykule.

   Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego.

 2. Dzień dobry,
  z partnerem skontaktował się ZUS, aby poinformować, ze będzie on musiał zwrócić 500+ w kwocie 4.000 zł (od lipca 2022 do lutego 2023) z uwagi na to, ze świadczenie było pobierane przez niego po rozwodzie, w którym za porozumieniem ustalone zostało, ze dziecko zamieszkiwać będzie z matka. 500+ było jednak przeznaczane na dziecko w rzeczywistości.
  Czy jeśli znajda się na to dowody w postaci przelewów, paragonów etc to istnieje możliwośc odwołania się od takiego wniosku?

  1. Uprawnionym do pobierania 500+ jest ten z rodziców, przy którym zostało dziecko po rozwodzie. W opisanej sytuacji przy matce, więc to ona jest uprawniona do pobierania świadczenia, a nie ojciec.

   1. Dzień dobry, w artykule pisze Pani, że po rozwodzie : “Uprawnionym do pobrania świadczenia 500 plus po rozwodzie jest ten z rodziców, który zamieszkuje wspólnie z dzieckiem. Wyrok rozwodowy wskazuje przy którym z rodziców mieszka dziecko. Orzeczenie wskazuje zatem uprawnionego rodzica, o ile ten rodzic rzeczywiście opiekuje się dzieckiem.”
    Oraz:
    W sytuacji, gdy z różnych powodów (…), dojdzie do zmiany opiekuna dziecka to osoba ta staje się uprawniona do pobierania świadczenia 500 plus, o ile ma pełną władzę rodzicielską.

    Czyli wyrok sądu ze wskazaniem miejsca zamieszkania dziecka przy matce jest wiążący i ostateczny czy nie ?

    Syn po rozwodzie zamieszkał z matką, która pobierała świadczenie. Od pół roku syn mieszka że mną. ZUS odmówił przyznania mi świadczenia powołując się na wyrok sądu i zamieszkanie dziecka przy matce.
    W sądzie mam złożone wnioski o zabezpieczenie miejsca zamieszkania syna i alimenty od matki jednak na termin sprawy czeka się bardzo długo i nie wiem kiedy zostanie to unormowane prawnie.
    Matką nie zrzekła się świadczenia i nie łoży na utrzymanie dziecka.

    1. Orzecznictwo sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że świadczenie wychowawcze 500+ (obecnie 800+) przysługuje temu rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Organy mają to obowiązek zweryfikować. Samo orzeczenie sądu nie przesądza o tym kategorycznie. Jednak, jeśli zebrany w sprawie materiał dowody nie daje konkretnej odpowiedzi na pytanie z kim dziecko mieszka, to rozstrzyga orzeczenie sądu.

 3. Żona, była żona, bo jesteśmy po rozwodzie. Wyjechała do Włoch. I tam mieszka. Ja od początku pobierałem świadczenia 500plus. Czy mogę nadal się ubiegać o te świadczenie, jezeli była żona nie pobiera żadnych świadczeń we Włoszech ? I co jeśli zacznie pobierać essegni familiare, czyli tzw. rodzinne ?

  1. Dzień dobry, jeśli zamieszkuje Pan z dziećmi w Polsce i jest Pan aktywny zawodowo to pierwszeństwo do wypłaty świadczenia rodzinnego (także do świadczenia wychowawczego 500+) ma Polska. Oznacza to, że jest Pan uprawniony do wystąpienia o wypłatę 500 +.

   Włochy, jako państwo drugie w kolejności do wypłaty świadczeń może wydać decyzję tzw. dodatku dyferencyjnego (dodatek wyrównawczy), czyli różnicy świadczeń pomiędzy świadczeniami z Polski, a kwotą świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo włoskie.

 4. Co jeśli ojciec widzi się z dziećmi u siebie w mieszkaniu 3 lub 4 razy w tygodniu, odbiera ich z przedszkola, zapewnia obiad, deser, kolacje, zajęcia dodatkowe, a dzieci na noc wracają do matki? Matce należy się pełne 500+?

  1. Dzień dobry, jeśli ojciec spędza dużo czasu z dziećmi, zapewnia im w tym czasie wyżywienie i inne atrakcje, ale w wyroku rozwodowym nie ma zapisu o pieczy naprzemiennej to matce należy się pełne 500+ Ale! Ojciec może domagać się, aby alimenty były niższe powołując się właśnie na to, że spędza dużo czasu z dziećmi (osobiście realizuje obowiązek alimentacyjny poprzez uczestnictwo w procesie wychowania i opieki nad dziećmi) i w tym czasie zapewnia dzieciom wyżywienie i atrakcje (co wiąże się z ponoszeniem kosztów).

   odpowiednio niższego zasądzenia alimentów właśnie pokazując na to ile czasu spędza z dziećmi (osobiście

   1. Witam co jeśli w trakcie pobierania 800+ zmienia się sytuacja i partner wyjeżdża za granicę , jak można zmienić w trakcie wniosek ? My z dzieckiem w Pl .
    Czy będąc na zasiłku macierzynskim, należy się 800+? (Chodzi mi o aktywność zawodową)

    1. Jeśli Pani przebywa w Polsce z dzieckiem to może Pani pobierać 800+, przy czym należy przedstawić dokument potwierdzający, że ojciec nie pobiera za granicą świadczenia na dziecko. Wypłata świadczenia 800+ nie jest uzależniona od aktywności zawodowej, więc na zasiłku macierzyńskim można go pobierać.

 5. Żona od początku pobiera 2×500 plus na dwójkę dzieci. Zalogowana jest do programu 500+ poprzez swoje konto bankowe i na to konto wpływa 1000 zł. Obecnie jesteśmy przed rozwodem i mieszkamy razem z dziećmi w jednym mieszkaniu i taki stan pozostanie przez kilka jeszcze miesięcy aż do wyroku sądowego. Czytałem że w tym przypadku należy się nam na dzieci po 500 zł po równo do momentu wyroku. Jak spowodować żeby jedno 500 było przelewane na moje konto. W zusie powiedzieli że przelew może iść na jedno konto i możemy się dogadać. Czy można to wymusić w jakiś sposób przez sąd albo inną instytucję? Dogadanie jest niemożliwe. Żona traktuję te pieniądze jak swoje a wszystkie wydatki płacimy po połowie

  1. Pozostaje Państwu tylko opcja dogadania się. Mieszkacie razem, więc 500plus (obecnie 800plus) jest przelewane na konto osoby, która złożyła wniosek. W przypadku wyprowadzki jednego z małżonków, ten przy którym zostały dzieci ma prawo ubiegania się o świadczenie. Dodatkowym dowodem może być postanowienie Sądu o zabezpieczenie miejsca pobytu.

 6. Dziecko partnera od listopada 23’ mieszka z nami (wg wyroku rozwodowego miejsce pobytu dzieci jest przy matce). Matka pobiera alimenty i świadczenie nie zwracając ich dziecku. Oboje rodziców posiada pełnie praw rodzicielskich. ZUS odmówił zmiany świadczeniobiorcy bez sądowej zmiany miejsca pobytu dziecka. Co zrobić?

  1. Po pierwsze proszę rozpocząć procedurę zmiany orzeczenia sądu rozwodowego w zakresie miejsca pobytu dziecka i złożyć wniosek o zabezpieczenie. Z drugiej strony orzecznictwo sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że świadczenie wychowawcze 500+ (obecnie 800+) przysługuje temu rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Organy mają to obowiązek zweryfikować! Przeprowadzić odpowiednie postępowanie, zebrać dowody. Samo orzeczenie sądu nie przesądza o tym kategorycznie. Jednak, jeśli zebrany w sprawie materiał dowody nie daje konkretnej odpowiedzi na pytanie z kim dziecko mieszka, to rozstrzyga orzeczenie sądu.

 7. Witam. Jesteśmy z żoną w konflikcie i najprawdopodobniej skończy się to rozwodem. Niestety żona nie chce się zgodzić na opiekę naprzemienną. Córka ma 2 lata. Świadczenie cały czas pobiera matka. Od połowy listopada mamy rozdzielność ustalona notrialnie w trakcie małżeństwa. Mieszkamy razem ale majątki w tej chwili swoje. Czy mogę się domagać połowy świadczenia i do kiedy w razie czegom? Jak się tego domach? Ponoszę koszty, jedzenie, ubrania, pieluchy itp.

  1. W tej sytuacji możecie się Państwo porozumieć co do podziału kwoty 500+. Dopóki mieszkacie razem, świadczenie jest wypłacane na rachunek osoby, która pierwsza złożyła wniosek.

 8. Dzień dobry,
  w moim przypadku po rozwodzie syn zamieszkał z matką (tak jest w wyroku sądowym), pół roku temu sytuacja uległa zmianie i syn (14 lat) przeprowadził się do mnie i jest na moim faktycznym utrzymaniu.
  Matka nie zrzekła się świadczenia i nie łoży na utrzymanie dziecka. W sądzie mam złożone wnioski o zabezpieczenie miejsca zamieszkania i alimenty od matki. Matka sama przywiozła i zostawiła mi syna i nie będzie o niego walczyć. Terminy w sądzie są bardzo odległe i nie wiem kiedy wnioski zostaną rozpatrzone.
  Złożyłem wniosek oświadczenie wychowawcze, kilka miesięcy trwał proces jego rozpatrywania, składałem dodatkowe oświadczenia o sytuacji i o tym, że syn mieszka ze mną i jestem obecnie jedyną osobą która go utrzymuje. ZUS odmówił mi świadczenia wychowawczego powołując się na wyrok sądu wskazujący miejsce zamieszkania przy matce.
  Czy jest sens odwoływać się od tej decyzji?
  W ZUS-ie otrzymałem informację, że po uregulowaniu spraw sądownie była żona zostanie wezwana do nienależnie pobranych świadczeń.
  Jest jeszcze kwestia składania wniosków na nowy okres. Czy mogę złożyć bez konsekwencji późniejszych zwrotów świadczeń, jeśli nadal obowiązuje wyrok, że syn mieszka z matką?

  1. Orzecznictwo sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że świadczenie wychowawcze 500+ (obecnie 800+) przysługuje temu rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Organy mają to obowiązek zweryfikować. Samo orzeczenie sądu nie przesądza o tym kategorycznie. Jednak, jeśli zebrany w sprawie materiał dowody nie daje konkretnej odpowiedzi na pytanie z kim dziecko mieszka, to rozstrzyga orzeczenie sądu. Moim zdaniem warto złożyć nowy wniosek. Jeśli matka również taki wniosek złoży organ będzie weryfikował z kim faktycznie mieszka dziecko i tem rodzicowi powinien przyznać świadczenie.

 9. Dobry wieczór. Moja córka zgodnie z postanowieniem mieszka z matką, ja mam kontakty. Matka pobiera świadczenie, jednak jestem przekonany, że nie przeznacza na córkę tylko na własne cele. Poza tym matka nie spełnia swojego obowiązku alimentacyjnego, ponieważ oprócz alimentów muszę zaspokajać inne potrzeby dziecka: lekarze, dentysta, ortodonta, odzież, dodatkowe zajęcia. Zgodnie z postanowieniem sądu ws władzy rodzicielskiej sąd zaznaczył, że matka jest zobowiązana do współdecydowania ze mną ws istotnych dla dziecka. Czy w związku z tym są jakiekolwiek przeszkody prawne aby mógł złożyć w sądzie wniosek o zobowiązanie matki do założenia konta socjalnego na to świadczenie i do tego, że wszelkie wydatki z tego konta – z tego świadczenia muszą być ze mną uzgadniane? Sprawy finansowe dziecka są istotne, ustawa o świadczeniu mówi o tym kto może wnioskować. Ja nie chcę tych pieniędzy dla siebie, ale aby były przeznaczane na córkę. Tym bardziej, że nie jest wliczane do alimentów to świadczenie.

  1. Jeśli ma Pan wątpliwości co do wydatkowania kwoty świadczenia wychowawczego 800+ może Pan to zgłosić do ZUS (obecnie ZUS jest odpowiedzialny za postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego i wypłaty). Zlecona zostanie kontrola, w tym wywiad środowiskowy. Jeśli Pana przypuszczenia się potwierdzą 800+ będzie wypłacane na konto ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych. Ośrodki te będą przekazywać matce równowartość świadczenia 800+ w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług (np. opłacenia dentysty itp.).

 10. Dzień dobry. Czy jeżeli rodzice przed rozwodem zawarli ugodę notarialną w której ustalają opiekę naprzemienną oraz to ,iż ojciec zrzeka się swojej połowy 500 plus na rzecz matki lecz w orzeczeniu rozwodowym ( wyroku sądu) opisana jest opieka naprzemienna nie ma natomiast wspomnianej sytuacji 500 plus to matka ma prawo do całości świadczenia? Tzn. czy jeden z rodziców może zrzec się połowy świadczenia na rzecz drugiego mimo, że oboje opiekują się dzieckiem , naprzemiennie.

  1. TAK! Możliwe jest, żeby rodzice zawarli porozumienie, że 500+ (obecnie 800+) pobiera tylko jeden rodzic, nawet przy opiece naprzemiennej. Ważne jest, żeby rodzic, który zrzekł się pobierania świadczenia faktycznie nie ubiegał się o nie. Często organy niższego stopnia nie uwzględniają takiego porozumienia i powołują się wprost na przepis, który dzieli świadczenie po połowie przy opiece naprzemiennej. Warto wtedy napisać odwołanie. Organ powinien zweryfikować czy drugi rodzic wystąpił o wypłatę świadczenia. Jeśli nie, cała kwota powinna zostać wypłacona temu rodzicowi, który złożył wniosek. Na takim stanowisku stoją Wojewódzkie Sądy Administracyjne, które uchylają wadliwe decyzje organów niższego stopnia.

 11. Dzień dobry jestem z mężem po rozwodzie sąd orzekł opiekę naprzemienną czy świadczenie 500+ dzielimy po uprawomocnieniu się wyroku Mąż twierdzi że połowa należy mu się już od roku wstecz ponieważ też liczy się moment od rozpadu pożycia małżeńskiego czy będę musiała zwracać połowę 500 +

  1. Do wypłaty z ZUS połowy świadczenia w związku z opieką naprzemienną potrzebny jest prawomocny wyrok rozwodowy. Moment rozpadu rodziny nie ma nic do tego. Istotniejsze jest, jak była sprawowana opieka nad dzieckiem od rozpadu rodziny do prawomocnego rozwodu.

 12. Mam podobny przypadek jak pani Anna z tym, że podczas rozwodu został ustalony rodzicielski plan wychowawczy, gdzie ustalone zostało że dzieci przebywają tydzień u matki, tydzień u ojca. Sąd oznaczył miejsce zamieszkania przy matce. Rozwód bez orzekania o winie. Matka pobiera 800+ ojciec (ja) pomimo tego i tak partycypuje w połowie kosztów na wydatki szkolne (obiady, wycieczki, zajęcia poza lekcyjne). Kupuję ubrania i buty bo matka niespecjalnie przeznacza te środki na potrzeby dzieci. W jaki sposób mogę ubiegać się o połowę świadzenia? Czy zgłoszenie do ZUS z rodzicielskim planem wychowawczym wystarczy czy trzeba z tym iść do sądu?

  1. Powinien Pan udać się do ZUS. Powołać się na wyrok rozwodowy i będący jego częścią plan wychowawczy. Z dokumentów musi wynikać, że jest sprawowana piecza naprzemienna, czyli jak Pan wskazał. Proszę złożyć wniosek o połowę świadczenia.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *