Jak wyłączyć odpowiedzialność solidarną małżonków za długi?

Jak wyłączyć odpowiedzialność solidarną małżonków za długi?

Jak wyłączyć odpowiedzialność solidarną małżonków za długi? – to druga część historii Anny i Piotra, którzy zmagają z problemami finansowymi wynikającymi z zaciągniętych przez Piotra zobowiązań na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny. Historię małżonków możesz poznać w poprzednim artykule, gdzie dowiesz się:

Po wielu miesiącach zmagań z problemami finansowymi, Anna i Piotr zdecydowali się dać sobie jeszcze jedną szansę. Anna wiedziała już, że nawet intercyza nie chroni jej finansów przed długami zaciągniętymi na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny. Jej zaufanie do Piotra w kwestii finansów było ograniczone. Po trudnej rozmowie z prawnikiem, Anna dowiedziała się, że istnieje sposób na wyłączenie tej odpowiedzialności, ale wymaga on interwencji sądu. Zdeterminowana, aby zabezpieczyć swoje interesy na przyszłość, postanowiła podjąć odpowiednie kroki.

Jak wyłączyć odpowiedzialność solidarną małżonków?

Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej małżonków za długi wynikające z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny jest możliwe, ale nie jest to proste. Anna dowiedziała się, że może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków. Jednakże, aby sąd wydał takie postanowienie, muszą istnieć ważne powody, takie jak:

  • Ubezwłasnowolnienie małżonka: Gdy jeden z małżonków jest prawnie uznany za niezdolnego do podejmowania samodzielnych decyzji.
  • Separacja orzeczona przez sąd: Oficjalne orzeczenie separacji przez sąd.
  • Długotrwała rozłąka (separacja faktyczna): Gdy małżonkowie żyją osobno przez dłuższy czas bez formalnego orzeczenia separacji lub rozwodu. 
  • Zachowanie małżonka zagrażające dobru rodziny: Takie jak rozrzutność, lekkomyślność, złośliwe zachowanie wobec rodziny, a nawet nieudolność. 

Haczyk: Skuteczność wyłączenia na przyszłość

Anna zrozumiała, że nawet jeśli uda się uzyskać postanowienie sądu, wyłączenie odpowiedzialności solidarnej ma zastosowanie jedynie do długów zaciągniętych po wydaniu postanowienia. Oznacza to, że długi zaciągnięte przed decyzją sądu pozostają wspólne i oboje małżonkowie odpowiadają za nie solidarnie.

Wymóg wiedzy wierzyciela

Kolejnym wyzwaniem, z którym w przyszłości będzie musiała zmierzyć się Anna, będzie udowodnienie, że wierzyciel wiedział o wyłączeniu odpowiedzialności solidarnej. W praktyce oznacza to, że w razie sporu z wierzycielem, Anna będzie musiała udowodnić, że wierzyciel był świadomy postanowienia sądu. Jest to zadanie niezwykle trudne, gdyż wymaga przedstawienia dowodów na to, że informacja o wyłączeniu odpowiedzialności została skutecznie przekazana wierzycielowi.

Podsumowanie

Historia Anny i Piotra jest doskonałym przykładem na to, jak skomplikowane mogą być kwestie związane z odpowiedzialnością solidarną małżonków za długi. Wyłączenie tej odpowiedzialności wymaga nie tylko złożenia odpowiedniego wniosku do sądu, ale także spełnienia określonych warunków. Co więcej, nawet uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu nie gwarantuje sukcesu, bo w przypadku sporu z wierzycielem musimy udowodnić, że miał on wiedzę o postanowieniu sądu. Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji, ważne jest, aby jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki prawne, celem zabezpieczenia swoich interesów. 

Jeśli masz pytania dotyczące wyłączenia odpowiedzialności solidarnej małżonków za długi, rozważasz rozwód lub potrzebujesz pomocy w podziale majątku, zapraszam do skorzystania z mojej oferty indywidualnych konsultacji. Pomogę Ci wypracować strategię, która najlepiej zabezpieczy Twoje interesy oraz interesy Twojej rodziny. Umów się na konsultację. 

Konsultacja rozwodowa

Masz pytania do artykułu? Napisz je w komentarzu!

Jak wyłączyć odpowiedzialność solidarną małżonków za długi?

Jak wyłączyć odpowiedzialność solidarną małżonków za długi?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *