koszty-sprawy-o-rozwod

Koszty w sprawie o rozwód

Zasadą jest, że postępowanie sądowe w Polsce jest odpłatne. W wyjątkowych wypadkach sąd może zwolnić od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Dlatego warto wiedzieć, jakie koszty w sprawie o rozwód nas czekają.

Koszty materialne

Pierwszym wydatkiem jest opłata sądowa, która inicjuje postępowanie. Wynosi ona 600 zł.

Następnie sąd może zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci. Koszt ok. 70 zł.

Kolejno, koszt stawiennictwa świadków na rozprawie. Do kosztów tych należą koszty podróży z miejsca zamieszkania świadka do siedziby sądu, ewentualnie koszty noclegu, koszty utraconego zarobku lub dochodu. Koszty te wyliczane są indywidualnie na podstawie danych przekazywanych przez świadka i mogą sięgać nawet kilkuset złotych.

Dodatkowo od sierpnia 2019 r. należy liczyć się z wydatkiem 100 zł od każdego zawnioskowanego świadka, jeżeli wniosek o jego przesłuchanie zostanie złożony po zatwierdzeniu planu rozprawy. W razie niestawiennictwa świadka oraz konieczności jego przymusowego doprowadzenia, sąd wezwanie nas do uiszczenia kolejnej opłaty w wysokości 200 zł.

Koszty w sprawie o rozwód to również wydatki związane z opinią biegłych np. Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w wysokości ok. 1000 zł, udziałem w przesłuchaniu tłumacza lub biegłego, o ile będzie taka potrzeba.

W wydatkach należy również uwzględnić ewentualne  koszty pozyskiwania dowodów w sprawie (np. koszt prywatnej opinii, koszty usług detektywistycznych) oraz koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocników. W tym ostatnim przypadku koszty te mogą być naprawdę różne! Wynagrodzenie pełnomocników uzależnione jest od szeregu okoliczności jak np. miejsce wykonywania zawodu, renoma kancelarii, staż zawodowy, nakład pracy niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Dlatego większość spraw jest wyceniana indywidulanie.

Inne koszty… te mniej oczywiste

Na koniec chciałabym wskazać na inne koszty. Często strony nie dostrzegają ich na pierwszy rzut oka.  Mowa o cenie, którą przychodzi niekiedy zapłacić małżonkom za burzliwy rozwód. Stratą w tym znaczeniu są wzajemne relacje i  czas. Długotrwały i trudny rozwód bardzo często skutkuje osłabieniem więzi dzieci z jednym z rodziców. Stają  się one niekiedy “kartą przetargową” w walce rozwodowej. Dodatkowo, byli małżonkowie są tak silnie skonfliktowani, że nie są w stanie porozumiewać się w kwestiach dotyczących wspólnych dzieci.  Może to negatywnie rzutować na przyszłość dzieci. Podobnie jest z czasem. Tracimy go  na walkę z byłym małżonkiem, zamiast skupić się na pozytywnych aspektach zmian, które następują w naszym życiu. Oczywiście każda sprawa jest inna i mam świadomość, że nie zawsze jest możliwe przeprowadzenie polubownego postępowania o rozwód, jednakże zawsze zachęcam, aby wziąć głęboki oddech i ostudzić emocje.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *