Odszkodowanie za zdradę

Odszkodowanie za zdradę nie jest jasno wyszczególnione w polskim prawie. W kodeksie cywilnym znajdziemy jednak artykuł mówiący o tym, iż za doznaną krzywdę można dochodzić zadośćuczynienia. Czy to oznacza, że osoba zdradzona może domagać się od małżonka wypłacenia określonej sumy gotówki w ramach odszkodowania?

Zdrada a rozwód

Zdrada małżeństwa stanowi drugi najczęstszy powód rozwodu w Polsce. Osoby zdradzone niejednokrotnie czują się oszukane, rozgoryczone, skrzywdzone i ośmieszone zachowaniem małżonka.  Nic zatem dziwnego, że w głowie może pojawić się pytanie: ‘Czy mogę domagać się odszkodowania za zdradę?’

Odszkodowanie za zdradę – historia Pana D.

Podobne myśli miał Pan D., który był mężem Pani R.

Małżonkowie mieli czwórkę dzieci. Pan D. pracował za granicą, utrzymywał rodzinę i finansował budowę wspólnego domu. Regularnie, co 2-3 miesiące przyjeżdżał do rodziny. Wielkim zaskoczeniem dla Pana D. było przyłapanie ciężarnej żony w objęciach jego dobrego kolegi. Kolegi, z którym często spotykał się podczas pobytu w domu. Pan D. zaczął podejrzewać żonę o zdradę. Po urodzeniu czwartego dziecka Pani R. wyprowadziła się od męża i zamieszkała z owym kolegą. Małżonkowie rozwiedli się. Okazało się, że żadne z dzieci urodzonych w czasie małżeństwa nie jest dzieckiem Pana D. Mężczyzna załamał się. Po powrocie do Polski wstydził się wyjść z domu, pójść do sklepu czy kościoła. 

Pan D. wniósł o zasądzenie od byłej żony i jej kochanka odszkodowania za zdradę (zadośćuczynienia), podnosząc m.in., że zachowanie tych dwoje naruszyły jego cześć, dobre imię oraz szacunek do samego siebie.

Odszkodowanie za zdradę – stanowisko sądu

Początkowo sąd rejonowy oraz okręgowy przyznały rację Panu D i zasądziły odszkodowanie za zdradę.

Jednak Sąd Najwyższy uznał, że w świetle obowiązującego prawa, Pan D. nie może domagać się odszkodowania za zdradę od żony oraz kochanka. Prawo rodzinne nie przewiduje tego typu roszczeń lub sankcji za niedochowanie wierności małżeńskiej. Niemożliwe jest również zastosowanie przepisów o ochronie dóbr osobistych.

Konsekwencje prawne zdrady

Zachowanie zdradzającej żony, która narusza obowiązek wierności małżeńskiej, może mieć swoje konsekwencje, ale tylko w świetle prawa rodzinnego. Może to być na przykład separacja, rozwód oraz tzw. alimenty wyrównawcze

Z kolei zachowanie kochanka, polegające na naruszeniu lojalności przyjacielskiej, posługiwaniu się kłamstwem oraz nawiązaniu relacji intymnych z osobą zamężną samo w sobie nie jest bezprawne. Bezsprzecznie nie jest to zachowanie pożądane oraz społecznie akceptowalne, niemniej jednak nie jest zachowaniem karalnym. Tylko bezprawność działań mogłaby uzasadniać skorzystanie z przepisów o ochronie dóbr osobistych.

Wniosek z tego jest jeden: nie możesz domagać się odszkodowania (zadośćuczynienia) za zdradę.

 

Ciekawostka: W przeszłości, na podstawie Dekretu Prawo Małżeńskie z 1945 r. małżonek niewinny mógł domagać się od drugiego małżonka rekompensaty finansowej w związku z rozwodem, m.in. zadośćuczynienia za straty moralne. 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *