uczestnicy-rozwodu

Powódka czy pozwana? Kto jest kim w rozwodzie.

 W rozwodzie najważniejsi są powódka i pozwany albo powód i pozwana. Czyli po prostu małżonkowie, którzy  rozwodzą się. Ale to nie wszyscy “aktorzy” postępowania o rozwód. Dowiedz się kto jest kim w rozwodzie i jaką pełni rolę. 

W roli głównej

Małżonkowie

Powódka albo powód inicjuje postępowanie rozwodowe.  Składa pozew o rozwód, uiszcza opłatę sądową (o kosztach sądowych przeczytasz tutaj ) chyba, że korzysta ze zwolnienia z kosztów sądowych. Siada po prawej stronie patrząc z perspektywy sądu.

Pozwana albo pozwany to  małżonek powoda. Składa odpowiedź na pozew. Posiada identyczne uprawnienia jak powód w trakcie procesu.  Siada po lewej stronie patrząc z perspektywy sądu. 

Sąd

Sędzia to wykwalifikowany prawnik, który wraz z ławnikami tworzy tzw. skład sędziowski i wydaje wyroki w sprawach o rozwód. Podczas rozprawy ubrany jest w czarną togę z fioletowym żabotem. Na kołnierzu togi nosi łańcuch z wizerunkiem orła ustalonym dla godła państwowego RP. Dodatkowo wyposażony jest w młotek sędziowski i krążek rezonansowy, którego może używać w celu zachowania porządku na sali rozpraw. Sędzia wraz z ławnikami siedzi w centralnej części sali, zwykle na podwyższeniu. W przypadku rozprawy apelacyjnej w skład sądu wchodzą trzej sędziowie zawodowi (wykwalifikowani) a przewodniczący składu nosi łańcuch i korzysta z młotka sędziowskiego.

Ławnik to obywatel RP, który bierze udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Obecność ławników w sądzie stanowi realizację konstytucyjnej zasady wyrażonej w art. 182 Konstytucji RP. Przy rozstrzyganiu spraw mają równe prawa z sędziami. Mogą m.in. zadawać pytania stronom, świadkom. Ubrani są w czarne togi z fioletowym żabotem. Siedzą po prawej i lewej stronie sędziego zawodowego. W sprawie o rozwód występuje 2 ławników.

Postacie drugoplanowe

Pełnomocnicy

Profesjonalni zastępcy procesowi to adwokaci i radcy prawni reprezentujący strony, czyli powoda i pozwanego w sprawie. Podobnie jak sędziowie są wykwalifikowanym prawnikami. Noszą czarne togi, z tym, że żabot adwokacki jest zielony, a radcowski niebieski. Zasiadają wspólnie ze stronami, które reprezentują.

Nieprofesjonalni zastępcy procesowi to rodzeństwo, zstępni (dzieci, wnuki w linii prostej) lub wstępni (rodzice, dziadkowie) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Mogą reprezentować małżonków na mocy art. 87 § 1 k.p.c. Posiadają wówczas uprawnienia pełnomocnika strony m.in. w zakresie składania wniosków dowodowych, zadawania pytań świadkom itp. Zasiadają wspólnie ze stronami, które reprezentują.

Inne osoby w rozwodzie

Protokolant (sekretarz sądowy) to pracownik administracyjny sądu. Do jego zadań należy m.in. wywoływanie rozpraw, protokołowanie rozpraw. Zwykle siedzi przy komputerze, bokiem do stron postępowania. W niektórych sądach nosi czarną togę.

Biegły sądowy to ekspert, fachowiec z konkretnej dziedziny. Najczęściej w postępowaniu rozwodowym mamy do czynienia z biegłymi psychologami, psychiatrami i pedagogami, którzy powoływani są w celu ustalenia, z którym z rodziców dziecko ma silniejszą więź, który z rodziców daje lepsze gwarancje sprawowania opieki nad dzieckiem.

Mediator ekspert, który ma za zadanie pomóc stronom rozwiązać ich konflikty oraz wypracować wspólne stanowisko np. w zakresie rozwodu, alimentów, kontaktów z dzieckiem.

Kurator zawodowy lub społeczny to osoba, która przeprowadza wywiad środowiskowy, w celu ustalenia w jakich warunkach żyją i wychowują się dzieci małżonków.

Prokurator to podobnie jak sędzia, adwokat i radca prawny wykwalifikowany prawnik. Na sali sądowej ubrany jest w czarną togę z czerwonym żabotem. Może przyłączyć się do prowadzonego postępowania o rozwód, jeżeli uważa, że wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W praktyce bardzo rzadko uczestniczy w tego typu sprawach.

Świadkowie to osoby wezwane przed sąd w charakterze świadka, które mogą mieć wiedzę w zakresie faktów wskazywanych przez strony postępowania (np. powodów dla których małżeństwo nie funkcjonuje dobrze).  Sąd wyzywa świadków  na konkretny termin i godzinę do sądu. Powinni mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Po przeczytaniu tego artykułu nie będziesz już zaskoczona kto jest kim w rozwodzie oraz jaką rolę pełni. Możesz rozpoznać  te osoby po miejscu które zajmują oraz po stroju urzędowym. Co więcej, masz już świadomość ile osób może zaangażować się w rozwód. Zasada jest prosta, im trudniejszy rozwód tym więcej uczestników. Im więcej uczestników, tym dłużej będzie trwać. Dlatego warto na spokojnie zastanowić się nad tzw. rozwodem za porozumieniem stron. Jest on najszybszym i najtańszym sposobem zakończenia małżeństwa i rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pozwu o rozwód? Kliknij tutaj.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *