obrazek z tytułem przebaczenie a rozwód

Przebaczenie a rozwód

Zastanawiasz się, czy jeśli wcześniej przebaczyłaś małżonkowi zdradę, to teraz możesz ją wykorzystać w trakcie rozwodu? To zależy od sytuacji. Przebaczenie nie sprawia, że dany czyn nie miał miejsca i osoba, która się go dopuściła, nadal może ponieść jego konsekwencje.

Czym jest przebaczenie

Przebaczenie to inaczej „puszczenie w niepamięć” przewinień drugiego małżonka. Najczęściej łączymy je ze zdradą, po której może nastąpić przebaczenie i pojednanie się małżonków. Jednak z przebaczeniem możemy mieć również do czynienia np. przy nagannym zachowaniu małżonka wobec rodziny drugiego małżonka, nadużyciu zaufania polegającym na wprowadzenie w błąd małżonka w istotnej kwestii, okazaniu braku lojalności itp.

Prawne konsekwencje przebaczenia

Panuje przekonanie, że czyn przebaczony nie może stanowić powodu rozwodu z winy małżonka. To błąd! Mówiąc innymi słowy: czyn, co do którego miało nastąpić przebaczenie, może stanowić zawinioną przesłankę rozwodu.

Trudno przecież wykluczyć sytuację, że po przebaczeniu, małżonkowie postanawiają dać sobie szansę i podejmują dalsze pożycie małżeńskie. Jednakże po jakimś czasie okazuje się, że dochodzi do rozwodu. Wtedy jeden z małżonków domaga się orzeczenia o winie drugiego, powołując się właśnie na zdarzenie, które miał wybaczyć. Druga strona broni się argumentem, że doszło do wybaczenia, a zatem puszczenia w niepamięć zawinionego czynu i kontynuowania pożycia.

Orzeczenie sądu

W tej sytuacji rolą sądu będzie ocena czy faktycznie doszło do przebaczenia. Sąd ma za zadanie ocenić, czy istnieje związek przyczynowy (zależność) pomiędzy czynem, który miał być wybaczony a rozwodem. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że pomimo przebaczenia zdarzenie odcisnęło duże piętno na małżonku (np. całkowita utrata zaufania, której nie udało się odbudować) lub nie nastąpiła poprawa w zachowaniu małżonka, może uznać, że rozwód jest konsekwencją nielojalnego zachowania i nie doszło do faktycznego przebaczenia (nawet pomimo szczerych chęci).

Przebaczenie – ocena sytuacji

Ważne jest, aby do każdej sprawy rozwodowej podchodzić indywidualnie i oceniać sytuację małżonków w zależności od relacji panujących w ich małżeństwie. Jako prawnik, gdy mowa o przebaczeniu skupiam się zwłaszcza na wewnętrznych i zewnętrznych relacjach małżonków oraz dowodach, mogących potwierdzić stanowisko mojej Klientki. Na ich podstawie zazwyczaj jestem w stanie ocenić czy sąd uzna, iż wina rzeczywiście została przebaczona

Jeśli czujesz, że sytuacja, która została przebaczona, miała negatywny wpływ na wasze dalsze relacje, to bardzo możliwe, że przyczyniła się ona do rozpadu małżeństwa. Wtedy w postępowaniu rozwodowym możesz (ale nie musisz) dowodzić winy małżonka. Jeśli zastanawiasz się, czy lepiej zdecydować się na rozwód z orzeczeniem, czy bez orzeczenia o winie przeczytaj artykuł: ‘Rozwód bez orzekania o winie. Plusy i minusy‘.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *