Rozdzielność majątkowa w trakcie rozwodu

Ustanowienie rozdzielności majątkowej to jedno z najważniejszych następstw prawnych rozwodu. Jednak, aby to zrobić, nie trzeba czekać do prawnego zakończenia małżeństwa. Rozdzielność majątkowa w trakcie rozwodu to rozwiązanie, które stosuje wiele małżeństw.

Czym jest ustanowienie rozdzielności majątkowej

W momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami ustanowiony zostaje ustrój wspólności majątkowej (chyba że ustanowiono inaczej). Trwa on, aż do momentu prawnego zakończenia małżeństwa. W skład wspólności majątkowej wchodzą zarówno wszystkie pieniądze zarobione w trakcie małżeństwa, jak i przedmioty czy nieruchomości zakupione w jego trakcie (poza wyjątkami). Ustanowienie rozdzielności majątkowej to rozwiązanie tego ustroju. Od tego momentu wszystkie dobra uzyskane przez jedną z osób są jej własnością.

Kiedy warto ustanowić rozdzielność majątkową w trakcie rozwodu

Jak wiadomo, postępowanie rozwodowe może trwać miesiącami lub nawet latami. Jeśli małżonkowie będą czekać na ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez prawne zakończenie małżeństwa to przez cały ten czas wszystko, co zarobią lub kupią, będzie wspólne. Nieistotne jest to, iż prowadzą oni oddzielne gospodarstwa domowe.
Często prowadzi to do nadużyć oraz sytuacji, gdy jedna ze stron jest poszkodowana materialnie.

  • Jeden z małżonków może wyprzedawać majątek wspólny.
  • Jeden z małżonków może blokować możliwości drugiej osoby np. przez brak zgody na sprzedaż nieruchomości.
  • Jeden z małżonków może trwonić wspólne pieniądze.
  • Jeden z małżonków może obciążyć drugą osobę spłacaniem wspólnych rat kredytu (bo wie, że ta nie będzie chciała mieć długów).

Takie działania zawsze wywołują silne emocje i prowadzą do konfliktów. Dlatego, jeśli między małżonkami dochodzi do spornych sytuacji związanych z majątkiem, to dla zmniejszenia stresu warto jest, przemyśleć rozdzielność majątkową w trakcie rozwodu.

Kredyt a rozdzielność majątkowa w trakcie rozwodu

Jedną z sytuacji, gdy warto rozważyć wprowadzenie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu, jest właśnie spłacanie wspólnego kredytu wyłącznie przez jednego z małżonków. Dopóki nie zostanie ustalona rozdzielność majątkowa to wszystko, co wpłaci, będzie traktowane jako wspólna spłata, gdyż środki pochodzić będą z dalej istniejącego majątku wspólnego. Podczas podziału majątku każdemu będzie więc należeć się połowa nieruchomości.

Jeśli małżonkowie ustanowią rozdzielność majątkową, to kwoty przekazane na spłatę kredytu będą tzw. nakładem z majątku osobistego na majątek wspólny. Podczas podziału majątku zostanie to uwzględnione z korzyścią dla osoby spłacającej kredyt.

Jak można ustanowić rozdzielność majątkową

Rozdzielność majątkową w trakcie rozwodu można ustanowić na dwa sposoby.

  • U notariusza za zgodą obu małżonków — jest to zdecydowanie szybsze i tańsze rozwiązanie.
  • Sądownie na wniosek jednego z małżonków — jeśli jedno z małżonków nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej lub nie chce udać się do notariusza, to można wystąpić o sądowne orzeczenie ustanowienia rozdzielności majątkowej. Wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej składa się w sądzie rejonowym i trzeba w nim podać powód takiej decyzji. UWAGA! Według orzecznictwa już sam fakt złożenia pozwu o rozwód jest wystarczającym powodem do ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa w trakcie rozwodu – konsekwencje

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu pozwala na zabezpieczenie swoich interesów oraz na szybsze dokonanie podziału majątku. Dzięki temu małżonkowie nie muszą czekać z odzyskaniem niezależności finansowej, aż do momentu prawnego zakończenia małżeństwa. Uważam, że jest to opcja, którą warto rozważyć. Szczególnie jeśli między małżonkami pojawiają się kwestie sporne dotyczące zarządzania wspólnym majątkiem w trakcie rozwodu.

 


Nie chcesz zapisywać się do newslettera? E-book możesz również kupić w sklepie.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *