Zabezpieczenie alimentów w trakcie rozwodu

Zabezpieczenie alimentów w trakcie rozwodu

Zabezpieczenie alimentów. Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? Jeśli szukasz odpowiedzi na swoje rozwodowe pytania w sieci, może miałaś szczęście natknąć się na ten termin. Jednak mało który nie-prawnik wie, jakie możliwości daje zabezpieczenie alimentów. Dlatego, w tym artykule dowiesz się:

– czym jest zabezpieczenie alimentów,

– jak uzyskać zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód,

– na co powołać się we wniosku o zabezpieczenie alimentów.

 

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów ma na celu tymczasowe zaspokojenie potrzeb dziecka w trakcie sprawy o rozwód lub o alimenty. W praktyce prowadzi do tego, że zobowiązany rodzic musi przekazywać na utrzymanie dziecka określone przez sąd kwoty w czasie całego trwania postępowania sądowego.

 

Jak uzyskać zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów można uzyskać tylko na wniosek. Oznacza to, że sąd z urzędu nie podejmie żadnych działań zmierzających do zabezpieczenia, jeśli o to nie zawnioskujesz. Wniosek możesz złożyć w pozwie o rozwód lub w odrębnym piśmie tzw. wniosku o zabezpieczenie.

Podstawą zabezpieczenia alimentów jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Uprawdopodobnienie to inaczej uwiarygodnienie. A zatem należy uwiarygodnić:

  1. usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz
  2. zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego rodzica.

 

Na co powołać się we wniosku o zabezpieczenie?

Po pierwsze, uprawdopodobnij (uwiarygodnij), że na zobowiązanym rodzicu spoczywa obowiązek alimentacyjny. W sprawie o rozwód wraz z pozwem składasz nie tylko odpis aktu małżeństwa, ale także odpis aktu urodzenia dziecka. Już na tej podstawie sąd wie, czy pozwany małżonek jest ojcem dziecka i tym samym zobowiązanym do łożenia alimentów.

 

Po drugie, przedstaw koszty utrzymania dziecka. Już z samych zasad doświadczenia życiowego wynika, że utrzymanie dziecka wiąże się z określonymi kosztami. Dlatego, na tym etapie sąd nie wymaga od Ciebie dowodów (np. dokumentów), które potwierdzą koszt utrzymania dziecka. Pokaż przygotowane przez siebie zestawienie wydatków.

 

Po trzecie, wskaż zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego rodzica. Jeśli wiesz, ile do tej pory zarabiał mąż napisz o tym sądowi. Jeśli nie znasz dochodów męża to nie martw się. Na tym etapie nie jest to konieczne, ale powinnaś wskazać czym do tej pory mąż się zajmował, gdzie pracował, jakie ma wykształcenie, czy jest osobą zdrową. Jeśli nie masz żadnych danych o ojcu dziecka to zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego sąd powinien przyjąć, że zobowiązany rodzic jest osobą zdrową i nie ma przeciwskazań do pracy zarobkowej. Za uwiarygodnione sąd przyjmie co najmniej możliwość uzyskania minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Mając te informacje sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu, w którym zobowiąże Twojego małżonka do łożenia na utrzymanie dziecka w trakcie sprawy o rozwód. Ocena dokonana przez sąd na tym etapie ma jedynie charakter wstępny. Okoliczności wskazane przez Ciebie (koszt utrzymania dziecka i możliwości zobowiązanego) będą przedmiotem postępowania dowodowego i szczegółowej analizy sądu w trakcie postępowania.

Masz pytania? Śmiało, zadaj je w komentarzu.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.