Opieka naprzemienna a brak zgody

Opieka naprzemienna a brak zgody drugiego rodzica

Opieka nad dzieckiem po rozstaniu to jedno z najważniejszych zagadnień, które rodzice muszą rozważyć. Opieka naprzemienna (zwana prawidłowo pieczą naprzemienną) jest jedną z opcji. Polega na sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez każdego z rodziców w porównywalnych odstępach czasu. O wadach i zaletach tej formy możesz przeczytać w artykułach poniżej. Co jednak w sytuacji, gdy jeden rodzic wnioskuje o opiekę naprzemienną przy braku zgody drugiego? Innymi słowy: opieka naprzemienna a brak zgody drugiego rodzica: czy to możliwe?

Opieka naprzemienna: argumenty za

Opieka naprzemienna: argumenty przeciw

 

  • Po pierwsze polskie prawo nie uzależnia ustanowienia opieki naprzemiennej od zgody obojga rodziców. Wniosek z tego, że opieka naprzemienna może być ustanowiona przy braku zgody drugiego rodzica.

 

  • Po drugie, o opiece naprzemiennej przy braku zgody drugiego rodzica decyduje sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Sąd ma obowiązek kierować się zasadą dobra dziecka. 

  

Jak to wygląda w praktyce?

W praktyce zwykle ojcowie domagają się ustanowienia opieki naprzemiennej przy braku zgody matki. Kwestia ta budzi duże emocje wśród rodziców i wielokrotnie jest przedmiotem sporów i kłótni. Rodzice zamiast współpracować zaczynają rywalizować o dziecko i walczyć ze sobą. Przy czym prawda jest taka, że im większy spór między rodzicami tym mniejsza szansa na ustanowienie opieki naprzemiennej.

Podejmując decyzję o ustanowieniu opieki naprzemiennej przy braku zgody drugiego rodzica sąd będzie bazował na zebranych w sprawie dowodach. Najważniejszym dowodem będzie opinia sporządzona przez tzw. OZSS, czyli Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych. Zwykle w opinii można znaleźć wprost odpowiedź na pytanie: czy ustanowienie opieki naprzemiennej w tej konkretnej sprawie jest zasadne czy nie. Jeśli nie, to który z rodziców daje lepszą gwarancję sprawowania opieki nad dzieckiem.

Warto dodać, że sąd nie jest związany stanowiskiem wyrażonym w opinii. Jednakże w praktyce, mając logiczną opinię specjalistów z OZSS, która znajduje potwierdzenie także w zebranym materiale dowodowym (m.in. przesłuchaniu rodziców dziecka, zeznaniach świadków, dokumentach itd.) decyzja sądu będzie opierać się na opinii z OZSS.

 

Wracając do pytania postawionego na początku artykułu: opieka naprzemienna a brak zgody drugiego rodzica: czy to możliwe? Odpowiedzieć trzeba,  że jest to możliwe! Jednak rodzice powinni współpracować w sprawach dziecka. Narzucanie tej formy sprawowania opieki przez sąd rodzinny nie jest dobrym rozwiązaniem i wielokrotnie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Sądy bardzo ostrożnie podchodzą do ustanawiania opieki naprzemiennej przy braku zgody drugiego rodzica. W takich sytuacjach warto popracować nad relacjami z byłym partnerem w myśl prostej zasady: zgoda buduje niezgoda rujnuje. 

Zobacz także: Opieka naprzemienna a 500 plus

Skomentuj lub podziel się opinią.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *