kobieta-pisze-pozew-o-rozwod

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód to pismo, które rozpoczyna postępowanie rozwodowe przed sądem. Krok po kroku pokażę Ci jak dobrze napisać pozew o rozwód, aby zawierał wszystkie niezbędne elementy i co najważniejsze… był skuteczny. Zaczynajmy!

Pisanie pozwu o rozwód zacznij od:

1.     oznaczenia miejscowości i daty sporządzenia pozwu

Prawy górny róg np. Olsztyn, 3.10.2020 r.,

2.     oznaczenia właściwego sądu

Wskaż właściwy sąd wraz z jego adresem oraz numerem i nazwą wydziału (o tym, gdzie wnieść pozew o rozwód przeczytasz tutaj),

3.     oznaczenia stron postępowania,

Podaj swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu oraz imię i nazwisko, adres zamieszkania małżonka.

4.     tytułu pisma: Pozew o rozwód

Umieść na środku kartki.

5.     żądania pozwu,

Najważniejsza część pozwu, w której wskazujesz czego domagasz się w sprawie:

a)    oczywiście… rozwodu,

W tej części wskaż także jakiego związku małżeńskiego sprawa dotyczy np.

Wnoszę o rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego Joanny Kowalskiej z domu Malinowskiej i Mateusza Kowalskiego, zawartego w dniu 10 lipca 2010 r. w Olsztynie, zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olsztynie pod numerem…

Dopiero teraz wskazujesz w jaki sposób chcesz rozwiązać małżeństwo np. bez orzekania o winie, z winy obu stron, z winy własnej, z winy małżonka, z niezawinionych przyczyn leżących po stronie któregoś z małżonka.

Następnie przechodzimy do kolejnych żądań, które muszą lub mogą być rozstrzygnięte przez Sąd w sprawie o rozwód. Żądania te są uzależnione od Twojej sytuacji osobistej, czyli posiadania dzieci, zamieszkania z małżonkiem itp. Będę szczegółowo omawiać je w kolejnych artykułach, do których Cię zapraszam. Twoje żądania to:

b)    określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi,

c)     określenie przy którym z rodziców dzieci mają mieć miejsce pobytu,

d)    określenie sposobu utrzymania kontaktów z dziećmi,

e)     alimenty na rzecz dzieci, czyli kwestie związane z kosztem utrzymania i wychowania dzieci,

f)     rozstrzygnięcia dotyczące wspólnego mieszkania np. ustalenie sposobu korzystania z mieszkania, eksmisja, podział wspólnego mieszkania,

g)    podział majątku, możliwy do przeprowadzenia, ale rzadko praktykowany,

h)    roszczenia alimentacyjne pomiędzy małżonkami, czyli osławione już alimenty za pogorszenie się sytuacji życiowej dla małżonka niewinnego rozpadu małżeństwa albo alimenty dla małżonka pozostającego w niedostatku.

6.     wnioski dowodowe

W tej części należy zawnioskować, aby sąd dopuścił i przeprowadził zaproponowane przez nas dowody, które potwierdzają nasze stanowisko w sprawie. Najczęściej używaną formułą jest: Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z…

7.     dodatkowe wnioski

Mogą również pojawić się w pozwie, np.
a)     wniosek o zabezpieczenie powództwa, w którym możemy domagać się, aby sąd tymczasowo, na czas postępowania ustalił obowiązek drugiej strony np. łożenia alimentów na dzieci, dostarczania kosztów utrzymania rodziny, ustalił miejsce pobytu dzieci itp.
b)     wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania, w którym wnioskujemy o zwolnienie nas z opłaty od pozwu lub wszystkich innych opłat sądowych,

8.     uzasadnienie pozwu

Zdecydowanie jest to najbardziej obszerna część pisma, w której należy ustosunkować się do żądań pozwu, które wymieniłam powyżej. Zacznij od wyjaśnienia sądowi od kiedy wasze małżeństwo przestało prawidłowo funkcjonować i dlaczego.

9. podpis

Własnoręcznie i czytelnie podpisz się pod uzasadnieniem! Niby sprawa oczywista, a jednak często zapominana. Brak podpisu uniemożliwia skuteczne wniesienie pozwu.

10. załączniki

Jest to ostatnia część pozwu. W tym miejscu należy wypisać po kolei wszystkie dokumenty, które dołączasz do pozwu. Do najważniejszych dokumentów należy oczywiście odpis aktu małżeństwa, odpis aktów urodzenia dzieci, potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej oraz odpis pozwu, o czym poniżej.

11. odpis pozwu i załączników

Przygotuj pozew i załączniki w 3 egzemplarzach. Pierwszy komplet pozwu powinien zawierać oryginały wszystkich dokumentów dołączonych do pozwu. Drugi i trzeci egzemplarz powinien zawierać kopie tych dokumentów. Dwa egzemplarze wysyłasz do sądu (pierwszy i drugi). Sąd po sprawdzeniu pozwu, wysyła go do drugiego małżonka, umożliwiając mu zajęcie stanowiska. Trzeci egzemplarz jest dla Ciebie, żebyś wiedział co napisałeś w pozwie.

To już wszystkie niezbędne elementy pozwu o rozwód. W kolejnych artykułach wyjaśnię Ci jak sformułować poszczególne żądania oraz co się za nimi kryje. Wierzę, że ten artykuł wyjaśnił  Twoje wątpliwości jak napisać pozew o rozwód i udało Ci się przygotować jego projekt. Teraz wspólnie zajmiemy się jego doprecyzowaniem oraz skutecznym wniesieniem.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pozwu o rozwód? Kliknij tutaj.

jak-napisac-pozew-o-rozwod

kobieta-pisze-pozew-o-rozwod

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *